Tematyka zajęć

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

 • „Poznajmy się” - zajęcia integracyjne,
 • „Rozmawiamy ze sobą” - nawiązywanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,
 • „Jestem kreatywny” – trening twórczości,
 • „Wiem, jak się uczyć” - metody efektywnego uczenia się
 • „Znam swoją wartość” – kształtowanie poczucia własnej wartości
 • Radzę sobie ze stresem” –stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
 • „Emocje moim drogowskazem” – rozpoznawanie i konstruktywne wyrażanie emocji
 • „ Jestem asertywny” uczenie umiejętności asertywnych
 • „Podejmuję ważne decyzje”- umiejętność podejmowania decyzji
 • „Zachowuję bezpieczeństwo w szkole” przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym u uczniów i kształtowanie postawy współpracy rówieśniczej
 • „Reaguję na przemoc - NIE– PRZEMOCY” - konstruktywne reagowanie w sytuacji przemocy
 • „Rozpoznaje zagrożenia STOP UZALEŻNIENIOM” – przeciwdziałanie spożyciu substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków i dopalaczy, leków
 • „Moje bezpieczeństwo w sieci” bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu,

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 • „Wychowuje swoje dziecko: kara i nagroda w wychowaniu” – rozwijanie kompetencji wychowawczych u rodziców
 • „Moje dziecko w sieci – wiem jak je chronić” – zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
 • „Reaguje na przemoc NIE - PRZEMOCY”- konstruktywne reagowania w sytuacji przemocy
 • „Chronię dziecko STOP UZALEŻNIENIOM” -przeciwdziałanie spożyciu substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków i dopalaczy, leków wśród dzieci i młodzieży,
 • „Znam potrzeby rozwojowe dziecka” – rozpoznawanie potrzeb dziecka w odniesieniu do okresu rozwojowego  

NOWOŚCI

PRELEKCJE dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z użyciem materiałów multimedialnych.

Tematyka:

 • PRZEMOC
 • HAZARD
 • NARKOTYKI
 • ALKOHOL
 • DOPALACZE

GRUPA DYSKUSYJNO- WARSZTATOWA dla pedagogów i nauczycieli zainteresowanych poszerzaniem kompetencji i umiejętności wychowawczych. Spotkania cykliczne raz w miesiącu.

Kontakt: mgr Bogumiła Paluch

Liczba miejsc ograniczona (do 12 osób)

Zajęcia dla uczniów szkół z terenu Miasta Rzeszowa prowadzone są bezpłatnie (w ramach umowy z Gminą Miasta Rzeszów).