Tematyka zajęć

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

 • „Poznajmy się” - zajęcia integracyjne,
 • „Rozmawiamy ze sobą” - nawiązywanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,
 • „Jestem kreatywny” – trening twórczości,
 • „Wiem, jak się uczyć” - metody efektywnego uczenia się
 • „Znam swoją wartość” – kształtowanie poczucia własnej wartości
 • Radzę sobie ze stresem” –stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
 • „Emocje moim drogowskazem” – rozpoznawanie i konstruktywne wyrażanie emocji
 • „ Jestem asertywny” uczenie umiejętności asertywnych
 • "Stop uzależnieniom - narkotyki i dopalacze" - przeciwdziałanie używaniu narkotyków, dopalaczy,leków,
 • "Stop uzależnieniom - alkohol" - przeciwdziałanie spożywania alkoholu
 • "Stop uzależnieniom - nikotyna" - przeciwdziałanie używania nikokotyny, w tym szkodliwość e-papierosów,
 • "Stop uzależnieniom - internet" - przeciwdziałanie uzależnienia od komputera i wszelkich technologii informacyjnych,
 • "Stop uzależnieniom - uzależnienia behawioralne" - przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, dedykowane dla szkół średnich
 • "Reaguje na przemoc - nie przemocy!" - rozpoznawanie i konstruktywne reagowanie w sytuacji przemocy
 • "Reaguje na przemoc - cyberprzemocy mówię nie!" - rozpoznawanie i konstruktywne reagowanie w sytuacji cyberprzemocy
 • "Podejmuję ważne decyzje”

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 • „Wychowuje swoje dziecko: kara i nagroda w wychowaniu” – rozwijanie kompetencji wychowawczych u rodziców
 • „Moje dziecko w sieci – wiem jak je chronić” – zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
 • „Reaguje na przemoc NIE - PRZEMOCY”- konstruktywne reagowania w sytuacji przemocy
 • „Chronię dziecko STOP UZALEŻNIENIOM” -przeciwdziałanie spożyciu substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków i dopalaczy, leków wśród dzieci i młodzieży,
 • „Znam potrzeby rozwojowe dziecka” – rozpoznawanie potrzeb dziecka w odniesieniu do okresu rozwojowego  

Zajęcia dla uczniów szkół z terenu Miasta Rzeszowa prowadzone są bezpłatnie (w ramach umowy z Gminą Miasta Rzeszów).