Tematyka:
 • przemoc w rodzinie
 • przemoc rówieśnicza
 • uzależnienie od alkoholu
 • molestowanie seksualne
 • problematyka stresu
 • komunikacja
 • asertywność
Adresowane do:
 • pracowników placówek lecznictwa odwykowego,
 • osób obsługujących punkty konsultacyjne,
 • psychologów,
 • pedagogów szkolnych,
 • nauczycieli,
 • pielęgniarek
 • lekarzy
 • pracowników świetlic socjoterapeutycznych,
 • policjantów,
 • kuratorów sądowych,
 • sędziów,
 • prokuratorów,
 • pracowników socjalnych,
 • pełnomocników zarządów gmin ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych