Terapia w oddziale

W oddziale pracuje specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień). Stosowane są nowoczesne standardy leczenia oraz różne techniki terapeutyczne (m.in. zadania indywidualne, treningi umiejętności, warsztaty, psychodrama, filmy edukacyjne). Każdy Pacjent 2 razy w tygodniu bierze udział w sesjach psychoterapii z terapeutą indywidualnym oraz codziennie w dni powszednie uczestniczy w sesjach psychoterapii grupowej.

Główne cele leczenia to: utrzymywanie abstynencji, nauka konstruktywnego myślenia, nabycie umiejętności kontrolowania emocji i radzenia sobie ze stresem, zwiększenie kompetencji w zakresie porozumiewania się, tworzenie trzeźwych planów życia po wyjściu z oddziału - w tym motywowanie do kontynuowania leczenia w poradni uzależnień znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania.

Czas wolny Pacjenci spędzają na własnej pracy terapeutycznej oraz zajęciach rekreacyjnych na wolnym powietrzu (boiska, urządzenia do ćwiczeń) lub w budynku (sala terapeutyczno-rekreacyjna) oraz na wspólnych zajęciach integrujących grupę. Ponadto Pacjenci mają możliwość pod kierunkiem reżysera przygotowywania spektakli, na które zapraszają swoje Rodziny.

KADRA ODDZIAŁU

Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień w SPZOZ CLU
mgr Dorota Kryńska

psycholog - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 

 

Kadra terapeutyczna
mgr Domalska-Terlecka Sabina pedagog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Kryńska Dorota psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Potapczuk Jagoda psycholog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
lek med. Łukasz Filipowski specjalista psychiatrii
mgr Słota Katarzyna psycholog - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Paulina Lula

certyfikowany specjalista psychoterapii
uzależnień, 

 

Pielęgniarki
Lisowska - Orczyk Małgorzata - pielęgniarka koordynująca
Kuźniar Teresa
Stachera Aneta
Leś Elżbieta
Kowalska Alina