DYREKTOR
mgr Łukasik Barbara

psycholog kliniczny - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień w SPZOZ CLU
mgr Bury Michał Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 

 

Kadra terapeutyczna
mgr Barska Joanna psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Biała-Solarz Katarzyna psycholog, psychoterapeuta
mgr Błaż-Kapusta Barbara psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
mgr Domalska Sabina pedagog w trakcie certyfikacji z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień, profilaktyk
mgr Dzimira Mirosława psycholog, psychoterapeuta
mgr Lula Paulina pedagog w trakcie certyfikacji z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień, profilaktyk
lek. med. Filipowski Łukasz specjalista psychiatra
mgr Kryńska Dorota psycholog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Łukaszewska Beata psycholog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Matusz Monika pedagog – profilaktyka uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Mendoń Katarzyna pedagog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Paluch Bogumiła psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP
mgr Potapczuk Jagoda psycholog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Setkowicz Malwina pedagog, profilaktyk
lek med. Sieńko Beata specjalista psychiatrii
mgr Słota Katarzyna psycholog - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Skotni Monika pedagog
mgr Tumidajewcz Paulina pedagog, profilaktyk w trakcie certyfikacji z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień
mgr Woszczak Bogusława pedagog- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Zuba Renata

psycholog kliniczny- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikowany asystent psychodramy

 

Pielęgniarki
Stachera Aneta
Kuźniar Teresa
Leź Elżbieta
Lisowska Małgorzata
Wiśniowska Maria

  

Personel Medyczny Pomocniczy
mgr Karolina Lisak st. statystyk medyczny
Wioletta Kozielec statystyk medyczny

 

Pracownicy administracji i obsługi
Anna Błażej Zastępca Dyrektora /Główna Księgowa
mgr Rąb Józefa st. specjalista ds. finansowo-księgowych
Hajkowicz Barbara st. specjalista ds. administracyjno-kadrowych
Danuta Kosiba robotnik gospodarczy