DYREKTOR
mgr Łukasik Barbara

psycholog kliniczny - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień w SPZOZ CLU
mgr Bury Michał Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 

 

Kadra terapeutyczna
mgr Barska Joanna psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Biała-Solarz Katarzyna psycholog, psychoterapeuta
mgr Błaż-Kapusta Barbara psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
mgr Domalska - Terlecka Sabina pedagog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Lula Paulina pedagog w trakcie certyfikacji z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień, profilaktyk
lek. med. Filipowski Łukasz specjalista psychiatra
mgr Kojder Kalina pedagog w trakcie certyfikacji z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień, profilaktyk
mgr Kryńska Dorota psycholog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Kulikowska Katarzyna specjalista terapii uzależnień
mgr Kozioł Dariusz st. specjalista terapii uzależnień
mgr Matusz Monika pedagog – profilaktyka uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Lasota Katarzyna pedagog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Owczarska Patrycja pedagog, profilaktyk
mgr Potapczuk Jagoda psycholog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Setkowicz Malwina pedagog, profilaktyk
mgr Słota Katarzyna psycholog - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Tumidajewcz Paulina pedagog, profilaktyk w trakcie certyfikacji z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień
mgr Zuba Renata

psycholog kliniczny- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikowany asystent psychodramy

 

Pielęgniarki
Stachera Aneta
Kuźniar Teresa
Leś Elżbieta
Lisowska Małgorzata
mgr Kowalska Alina

  

Personel Medyczny Pomocniczy
mgr Karolina Lisak st. statystyk medyczny
Wioletta Kozielec st. statystyk medyczny

 

Pracownicy administracji i obsługi
Anna Błażej Zastępca Dyrektora /Główna Księgowa
mgr Rąb Józefa st. specjalista ds. finansowo-księgowych
Hajkowicz Barbara st. specjalista ds. administracyjno-kadrowych
Danuta Kosiba robotnik gospodarczy

a